Δελτίο τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ www.e-keme.gr   ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ [...]

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

#VDimakis   Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Επιστημονική μελέτη, [...]

Δελτίο Τύπου – Alliance 30/01/2017

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017   Το ΚΕ.Μ.Ε. Μέλος της  διεθνούς Συμμαχίας Μη [...]