«Δικανική πλάνη (;) ιστορικών υποθέσεων: διεπιστημονική προσέγγιση»