Εργαστήριο “Ανάπτυξη και Χρηστή Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δεξιοτήτων”