‘Ερευνα

Ερευνητική Ενότητα, Α’ Μέρος: Η Έρευνα | #SAP

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στα δημοσιεύματα / ειδήσεις των τελευταίων 18 ετών συνολικά [...]

Άρθρο στα Πρακτικά του 7ου Τακτικού Συνεδρίου της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας

Μόλις αναρτήθηκε ο Τόμος των Πρακτικών του 7ου Τακτικού Συνεδρίου της Ελληνικής [...]

Έρευνα: Στάσεις και αναπαραστάσεις γυναικών απέναντι στον COVID-19

Οι επιστημονικοί φορείς Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) και «Κέντρο Μελέτης [...]

Εισαγωγή στο project «Φυλακή και Γλώσσα»

Η γλώσσα της φυλακής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του έγκλειστου [...]