Ετήσια αναφορά

Ετήσια Αναφορά ΚΕ.Μ.Ε. – 2021

Ολόκληρη η ετήσια αναφορά του ΚΕ.Μ.Ε για το έτος 2021 είναι διαθέσιμη σε μορφή αρχείου [...]

Ετήσια Αναφορά ΚΕ.Μ.Ε. – 2020

  Ολόκληρη η ετήσια αναφορά του ΚΕ.Μ.Ε για το έτος 2020 είναι διαθέσιμη σε μορφή [...]

Ετήσια Αναφορά ΚΕ.Μ.Ε. – 2019

Ολόκληρη η ετήσια αναφορά του ΚΕ.Μ.Ε για το έτος 2019 είναι διαθέσιμη σε μορφή αρχείου [...]

Ετήσια Αναφορά Του ΚΕ.Μ.Ε. – 2018

Ετήσιο μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος συμπλήρωσε [...]

Ετήσια αναφορά του ΚΕ.Μ.Ε. – 2017

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) έκλεισε δύο έτη ουσιαστικής λειτουργίας με [...]

Ετήσια αναφορά του ΚΕ.Μ.Ε. – 2016

Μήνυμα του ΔΣ Η Εγκληματολογία και η ποινική δικαιοσύνη αποτελούν θέματα που [...]