θύματα

ΙΙ. Εγχειρίδιο για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων σε θύματα/ επιζώντες και επιζήσασες εγκληματικών ενεργειών από δημοσιογράφους

Ανδριάνα Σελιανίτη, Κοινωνιολόγος – Εγκληματολόγος και Συντονίστρια υποστήριξης [...]

Ι. Εγχειρίδιο για την ορθή διεξαγωγή συνεντεύξεων σε θύματα εγκληματικών ενεργειών από τους δημοσιογράφους

Μαρίνα Τσαλούπη,  Μεταπτυχιακή φοιτήτρια εγκληματολογίας του University of Essex [...]