Κωνσταντίνα – Μαρία Κωνσταντίνου

Ερευνητική Ενότητα, Α’ Μέρος: Η Έρευνα | #SAP

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στα δημοσιεύματα / ειδήσεις των τελευταίων 18 ετών συνολικά [...]

#SAP Τιμητικός Έπαινος | Athens Art Festival

  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  ΤΟΥ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Μέγαρο Αλέξανδρου Σούτσου, Σταδίου [...]

#SAP| ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ [...]

Παρουσιάσεις #SAP στο Athens Art Festival & οπτικό υλικό

Το ‘The Street Art Project’, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του «Κέντρου Μελέτης του [...]

Συμμετοχή του #SAP στο Athens Art Festival 22/10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Το ‘The Street Art Project’, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του [...]

Απολογισμός συνάντησης – συμμετοχής στο 3rd Meeting του μοment creative #SAP

Το ‘The Street Art Project’, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του «Κέντρου Μελέτης του [...]