ΟΗΕ

To KE.M.E. στον Ο.Η.Ε.| Συμμετοχή στον Δημιουργικό Διάλογο για τη Διακίνηση Μεταναστών

Τo Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος με την Ειδική συμβουλευτική ιδιότητά του στο [...]

To Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος στον Δημιουργικό Διάλογο για τη Διακίνηση Μεταναστών -Ο.Η.Ε.

To Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος με την Ειδική συμβουλευτική ιδιότητά του [...]

Fourth intersessional consultation of the Ad Hoc Committee | ΚΕ.Μ.Ε.

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος Ειδική συμβουλευτική ιδιότητα στο Οικονομικό και [...]

Fifth session of the Ad Hoc Committee| ΚΕ.Μ.Ε.

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος Ειδική συμβουλευτική ιδιότητα στο Οικονομικό και [...]