Πάντειο Πανεπιστήμιο

#SAP ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  ΤΟΥ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Μέγαρο Αλέξανδρου Σούτσου, Σταδίου 33 και [...]

Το Bιβλίο της Δρος Αναστασίας Χαλκιά

Μόλις εκδόθηκε το βιβλίο της δρος Αναστασίας Χαλκιά με τίτλο "Αντεγκληματική πολιτική [...]

Ημερίδα «Ποινικοί και εγκληματολογικοί προβληματισμοί σχετικά με το φαινόμενο των ναρκωτικών

Ο Τομέας εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών [...]