Πρόσκληση μελών

Ανακοίνωση│Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στο CULTURAL CRIMINOLOGY LAB

CULTURAL CRIMINOLOGY LAB   Ομάδα Εργασίας  για την Πολιτισμική Εγκληματολογία Κέντρο Μελέτης [...]

Πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Επιστημονική μελέτη, έρευνα και [...]