Πρόσκληση

Πρόσκληση στελέχωσης συντακτικής ομάδας επιστημονικού περιοδικού “CrimeTimes”

Θέση: Ειδικοί επιστήμονες για τη στελέχωση της συντακτικής ομάδας του ηλεκτρονικού [...]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ www.e-keme.gr   ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ [...]

Πρόσκληση μελών σε Γενική Συνέλευση

Κ έ ν τ ρ ο  Μ ε λ έ τ η ς  τ ο υ  Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς Επιστημονική μελέτη, έρευνα και [...]

Πρόσκληση στελέχωσης συντακτικής ομάδας επιστημονικού περιοδικού “CrimeTimes”

To Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος καλεί νέα μέλη να στελεχώσουν τη συντακτική ομάδα του [...]