Τρεις γενιές γυναικών ομιλούν για το βίωμα και τις συνέπειες της ‘καραντίνας’