Ερευνητικά Project

Towards the Anatomy of Prison Language: The Greek Inmates Case

Dr. Aggeliki Kardara & Ioanna Asanakidi participated in the online international conference “Contemporary societies in motion: Pioneering qualitative [...]

Έρευνα: Στάσεις και αναπαραστάσεις γυναικών απέναντι στον COVID-19

Οι επιστημονικοί φορείς Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) και «Κέντρο Μελέτης [...]

Λογοτεχνικά κείμενα στη Φυλακή

Η κάθε λέξη είναι μια έξοδος για μια συνάντηση, πολλές φορές ματαιωμένη, και τότε [...]

Άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό US-CHINA LAW REVIEW

Δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό US-CHINA LAW REVIEW το άρθρο των Dr Joanna Tsiganou, Dr Anastasia [...]