Επιστημονικές Ομάδες

Βίντεο της διαδικτυακής εκδήλωσης: «Εγκληματολογία και Δημοσιογραφία στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή»

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εκδήλωσή μας με θέμα "Εγκληματολογία [...]

Κοινωνική επανένταξη & το έργο της ΑΡΣΙΣ

«Βασική φιλοσοφία του Γραφείου Υποστήριξης Αποφυλακιζομένων και Κρατουμένων της [...]

Εξάρτηση, HIV και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Ανάλυση Μελέτης Περίπτωσης: Η υπόθεση των οροθετικών εκδιδόμενων [...]

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Εγκληματολογία και Δημοσιογραφία στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή»

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  ΤΟΥ  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ Επιστημονική μελέτη, έρευνα και δημόσια [...]